Eko Hastuti

Menulis bagiku menjadi salah satu sisi kehidupan yang penting. Ibarat orang hidup yang harus bernafas, menulis sebagai oksigen yang memberi kesegaran otak dan h...

Selengkapnya
Nandur Tomat

Nandur Tomat

Tomat kuwi salah sijine tanduran sayuran senajan metu wohe. Awit tomat bisa kanggo buah ning uga bisa disayur, disambel, lan dijambal kanggo lalaban ayam goreng, campuran tongseng, lan liya-liyane. Wit tomat uga bisa kanggo sesawangan kalane ati supek, awak lungkrang, lan pikiran bunek. Menawa tanduran tomat mau ana ing sakiwa tengene pekarangan omah. Sing gampang disawang kapan wae sinambi ngisis golek hawa kang seger. .

Nandur wit tomat sebenere ora angel. Bisa ditandur ing latar, kebon, iringan omah, ana pot utawa sistem hidroponik. Menawa tanduran mau dideleh ana teras becike nganggo polybag kanthi media tanam kang komposisine pas. Saora-orane media mau dumadi saka merang kang wis diobong, pupuk kandhang, lan lemah sethithik. Sawise tanduran rada dhuwur, kudu dipasangi lanjaran kanggo cekelan. Supaya kuwat uga diwenehi tali rafia ing awakke wit tomat mau. Jalaran wit tomat kalebu ringkih, menawa kena angin, gagange gampang tugel. .

Woh tomat kejaba enak lan seger rasane, uga ngandhut vitamin C kang migunani kanggo kesehatane awak. Ambune uga sedhep menawa kanggo nyampuri garang asem utawa sayur liyane. Senajan wujude cilik nanging rasane ora kalah timbang tomat super kang umume dianggo konsumsi catering ing rumah makan utawa kaperluan liyane. .

Tulisan iki diajab bisa kanggo tuladha tumrape bocah-bocah kang melu ekstrakurikuler jurnalistik ing SMPN 1 Wonosobo nalikane nulis opini bab apa wae kanggo gladhen nulis. Nuwun kawigatosanipun kagem para kadang ingkang kersa paring panyaruwe. .

Wonosobo, 13 September 2018

#jurnalspensa

#spensa

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Menika seratan ingkang sae saha migunani. Piguna tumrap letantunipun tulisan mawi basa Jawa tuwin piguna tumrap ngelmu nanem tomat. Salam Bu Eko

13 Sep
Balas

Menika seratan ingkang sae saha migunani. Piguna tumrap lestantunipun tulisan mawi basa Jawa tuwin piguna tumrap ngelmu nanem tomat. Salam Bu Eko

13 Sep
Balas

Nggih pak, matur nuwun. Kasinggihan menika menawi apresiasinipun ngremenaken. Alhamdulillah, mugi-mugi migunani tumrap ingkang kersa maos. Salam sehat lan sukses nggih pak, salam tetepangan ugi.

13 Sep

Nggih pak, matur nuwun. Kasinggihan menika menawi apresiasinipun ngremenaken. Alhamdulillah, mugi-mugi migunani tumrap ingkang kersa maos. Salam sehat lan sukses nggih pak, salam tetepangan ugi.

13 Sep

Sakjane nandhur wit tomat memang ora angel. Tapi...males nang awak iki sing gae angel....hehehe. Fotone iku lhoooo, jadi pengeeeennnnn. Jazakumullah khoiron katsiro, jadi fresh mata ini. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallah...bu Eko.

13 Sep
Balas

Haha... ternyata bu Nana bisa berbahasa Jawa ya, wah keren pokoknya. Matur nuwun rawuhipun nggih bu, menawi ewet cekap mriksani gambaripun mawon. Niku kula tanem teng teras atas bagian depan, ngantos rungkut.

13 Sep

Waduuuuhhh....rajin tenannnn. Irrrriiiiii. Barakallah...bu.

13 Sep

Yang rajin bertanam ria, suami saya bu, saya mah tinggal petik-petik saja haha... Maaf ya sudah membuat bu Nana iri. Jadi tidak hanya saya yang iri sama ibu sebagai penulis terpopuler di gurusiana haha..

13 Sep
Balas

Aduh bahasa jawanya bagus, tapi aku susah berbahasa jawa, padahal ya orang jawa. Hehehe

13 Sep
Balas

Mangga sesarengan sinau basa Jawi bu Rita, kula nggih taksih gladhen menika. Nuwun kawigatosanipun.

13 Sep

Kulo remen sanget kalih tomat Bu..nopo malih menawi dipun jus...suegerrrr sanget teng badan...matur nuwun pawartosipun...sanget migunani dhateng kawulo.....he....he....kok jadi latah ikut bahasa jawa ya....

13 Sep
Balas

Nggih bu, alhamdulillah. Sami-sami, kula nggih matur nuwun, bu Rini sampun kersa pinarak lan paring panyaruwe. Sugeng sonten, rahayu pinanggih ing sanes wekdal.

13 Sep

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali